Благотворителната организация за опазване на природата на принц Уилям направи точно обратното на опазването на околната среда, когато инвестира в един от най-големите поддръжници на изкопаемите горива.